GreenYOU

Klimato kaita, ekologinės problemos bei ekonominė krizė dėl COVID-19 turės įtakos daugeliui žmonių visame pasaulyje, dėl šių priežasčių ekologinis perėjimas turi tapti galimybe padėti jauniems jauniems žmonėms išvengti nedarbo. Taigi, jei norime, kad žaliasis perėjimas ir kova su klimato kaita būtų sėkmingi, turime kelti kvalifikaciją ir įtraukti visus, daugiausia dėmesio skiriant jaunimui , nes jie yra darbo jėgos ateitis, o ekologinis perėjimas turės tiesioginės įtakos jų pragyvenimo šaltiniams.

Žaliasis perėjimas turi būti galimybė padėti jauniems žmonėms išvengti nedarbo

Apie projektą

„GreenYOU” siekia ugdyti jaunų žmonių žaliuosius įgūdžius, suteikti jiems žinių ir kompetencijų, reikalingų neatsilikti nuo ekologinio perėjimo ir skatinti tvarią ir klimato atžvilgiu neutralią visuomenę.

Tikslai

Bendrieji projekto tikslai:

Mobilioji papildyta realybė

Stiprinti su jaunimu dirbančių darbuotojų gebėjimus naudoti mobiliąją papildytąją realybę, kad jie galėtų mokyti jaunimą, kaip spręsti klimato kaitos ir jaunimo nedarbo problemas.

Jaunimo darbuotojai

Sukurti novatoriškus kokybiškus išteklius, skirtus su jaunimu dirbantiems asmenims, siekiant ugdyti žaliuosius įgūdžius.

Informuotumas apie klimato kaitą

Didinti jaunimo informuotumą apie klimato kaitos svarbą.

Žalieji ir skaitmeniniai įgūdžiai

Tobulinti jaunimo ekologinius ir skaitmeninius įgūdžius darbo rinkoje.

Nauja žalia era

Sustiprinti su jaunimu dirbančių darbuotojų ir jaunų žmonių kompetencijas, kad jie turėtų skaitmeninių kompetencijų, būtinų naujoje žaliojoje eroje.